Vicente Risco

 • Mozo dandi e provocador, a loitar contra os filisteos.
 • Neosofista e orientalista.
 • Funda a revista «La Centuria».
 • Remata Dereito.
 • Funcionario da Facenda.
 • Vai a Madrid a estudiar Filosofía e Letras.
 • Alumno de Ortega.Catedrático de Normal de Mestres.
 • Evolue do universal ao particular, da man de Losada Diéguez.
 • Crea e dirixe a revista «Nos» (1920-1936), coa redacción na súa casa de Santo Domingo 47
 • Publica «Teoría do Nacionalismo Galego» (1920).
 • En 1930 viaxa por Centroeuropa. Catro anos despois sae o seu incomparábel libro «Mitteleuropa».
 • Nás vésperas da Guerra Civil constitue Dereita Galeguista
 • Longo exilio interior, condenado ao ostracismo pola sinistra e mais pola destra.
 • Nos anos 40 proba sorte na «Capital de España» e non a acada.
 • Porén escribe moito e mantén un sinxelo e cordial maxisterio dialóxico coa xente nova, nas súas tertulias.