Teoría do nacionalismo galego

No ano 2000 en colaboración coa editorial Sotelo Blanco o estudio crítico da Teoría do nacionalismo galego, realizada polo responsable da Sección de Ideoloxía e Política, Prof. Dr. Justo Beramendi, co gallo do 80ª aniversario da súa publicación.