O Padroado da Fundación

MEMBROS PADROADO DA FUNDACIÓN VIVENTE RISCO


DIRECTIVA
Presidenta: Celia Pereira Porto
Vicepresidente: Antonio Blanco Rodríguez
Secretario: Xosé Rodríguez Díaz
Tesoureira: Elvira Carregado Pazos


VOGAIS
José María Cardesín Díaz
Xosé Manuel Cid Fernández
Xosé Manoel Fírvida Plaza
Acisclo Manzano Freire
Luís Martínez-Risco Daviña
María Jesús Martínez-Risco Fernández
María Isabel Mociño González
Xerardo Pereiro Pérez
Iria-Friné Rivera Vázquez
Ana Gloria Rodríguez Alonso
Olivia Rodríguez González
Antonio Roma Valdés
Xosé Carlos Sierra Rodríguez
Alfonso Vázquez-Monjardín Blanco
Alfonso Villar Agra
Delfín Caseiro Nogueiras


MEMBROS INSTITUCIONAIS
Consellería de Cultura
Deputación Ourense
Concello de Allariz
Concello de Castro Caldelas
Concello de Ourense
Concello de Melide
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade da Coruña
Universidade de Vigo