O Ourense de Conde Corbal e de Vicente Risco

No ano 2009, a Fundación Vicente Risco asume unha nova edición dos textos de Vicente Risco e dos debuxos de Conde Corbal, publicados no seu tempo no xornal la Región baixo o título de “El Orense perdurable”.
Para a presente edición cuidouse a reprodución dos gravados e o texto é presentado en galego, castellano, inglés e francés.