Dibujos de Lobeira

No ano 2010, o fotógrafo australiano Mark Ritchie visita as paisaxes de Lobeira que Xurxo Lorenzo recreara coas súas plumillas no ano 1926. Texto introdutorio de Xulio García Golpe.

Hai unha edición numerada de 300 exemplares en capa dura.