Dédalus en Compostela

No ano 2010, co gallo do Ano Xubilar Compostelán, a Fundación Vicente Risco realiza unha distribución gratuíta da obra de don Vicente Risco, Dédalus en compostela.
Alén da distribucíón en galego, distribuíronse edicións bilingües: galego-alemán, galego-castellano, galego-francés, galego-inglés.