Contos de Vicente Risco

En maio de 2009, en colaboración co Centro Comercial Aberto de Ourense e os concellos de Allariz e Castro Caldelas, a Fundación Vicente Risco distribúe gratuitamente 10.000 exemplares dunha selección de catro contos de Vicente Risco (O lobo da xenteA trabe de ouro e a trabe de alquitránA velliña vella e Meixelas de Rosa.
Ilustracións de Vicente Risco.