A velliña vella. Versión en Bada Deseñada e Unidade Didáctica

No ano 2009 Manolo Busto realiza a versión en Banda Deseñada do conto de Vicente Risco, A velliña vella.

A edición inclúe unha serie de unidades didácticas para Plástica, Ciencias Sociais e Literatura, responsabilidade de: Manolo Busto, Eugenia Múñoz, José María Eguileta e Constantino Pazos.