A Fundación

· SEDE
Na rúa San Lourenzo, na que foi casa petrucial da dona de Vicente Risco, dona Mª del Carmen Fernández Gómez. Hoxe de propiedade municipal, é cedida á Fundación Vicente Risco para custodia dos fondos bibliográficos, documentais e plásticos de Vicente Risco e do seu fillo Antón.

· OBXECTIVO
A Fundación Vicente Risco abre as súas instalacións a quen ama a cultura e traballa arreo no delicado labor de catalogar a súa documentación para poñela a disposición de quen teña interese en realizar calquera investigación e estudo.

* ESTATUTOS

* COMPOSICIÓN DO PADROADO

* IMAXE CORPORATIVA