Contacto / Horarios

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lourenzo, 3
Apartado de correos 21
CP: 32.660
Allariz (Ourense)

Se desexa contactar con nós cubra o formulario que está no fondo desta páxina.

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

Neste ano 2021 abriremos excepcionalmente o sábado 1º de Maio e o domingo 25 de Xullo

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
– Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”- 1 €

Visitas de grupos de máis de 15 persoas: Contactar por medio do formulario.

Formulario de Contacto