A Fundación

· SEDE
Na rúa San Lorenzo, na que foi casa petrucial da dona de Vicente Risco, dona Carme Fernández. Hoxe de propiedade municipal, é cedida á Fundación Vicente Risco para custodia dos fondos bibliográficos, documentais e plásticos de Vicente Risco e do seu fillo Antón.

· OBXECTIVO
A Fundación Vicente Risco abre as súas instalacións aos amantes da cultura e traballa arreo no delicado labor de catalogar a sua documentación para poñela a disposición de investigadores e estudosos.

* ESTATUTOS

* COMPOSICIÓN DO PADROADO

* IMAXE CORPORATIVA