Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 OBRADORIO DE COIRO IMPARTIDO POLO MESTRE VENEZOLANO NELSON GÓMEZ CALLEJAS

Imprimir FVR - 29-Xuño-2014 - 13:20:57 

S
OLICITUDE DE INSCRIPCIÓN OBRADOIRO DE CREACIÓN SOBRE COIRO

Imparte: Nelson Gómez Callejas
Data: 22 ao 24 de xullo
Horario: 10’00 a 14’00 h. e de 16’30 a 20’30 h.
Lugar: Fundación Vicente Risco – Rúa S. Lorenzo, nº 3 Allariz (Ourense)
Prazas limitadas – máx. 15 persoas
Prazo de inscrición: até o 18 de xullo
Prezo: 150,00 € (materiais incluídos)
Organiza: Museo do Coiro

NOME………………………………………………………………………..
APELIDOS…………………………………………………………………….
ENDEREZO……………………………………………………………………..
TELF……………………………………………………………………………..
CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………………

As solicitudes serán por rigoroso orden de inscrición.
Ao realizar a inscrición hai que abonar 30,00 € (20% del importe total) en el seguinte nº de conta: ES57 0019 4075 55 4210001100
No ingreso especificar nome do solicitante e obradoiro de creación sobre coiro.
As solicitudes debidamente cumprimentadas xunto co xjustificante de ingreso hai que remitilas ao seguinte enderezo electrónico: museodocoiro@gmail.com
+ Información: 678 526 803 – 635 729 642

Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q