Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 Viaxes e construción do pensamento: viaxes e viaxeiros na Galiza anterior a 1936

Imprimir FVR - 20-Agosto-2010 - 19:28:27 




LUNS, 13-IX-2010

16.00-16.30.-
Recepción de participantes e entrega de material.

16.30-18.15.-
Mesa Redonda: A literatura de viaxes na época contemporánea: Carlos F. Velasco / María López Sández / Xosé Somoza Medina
 
18.30-20.15.-
Mesa Redonda: A experiencia da viaxe e o intelectual
de preguerra: Pilar García Negro / Xusto G. Beramendi /
Ricardo Gurriarán

20.30-21.30.-
Inauguración da exposición Europa en Vicente Risco.
Presentación a cargo de representantes da Fundación Vicente Risco


MARTES, 14-IX-2010

16.30-18.30.-
Mesa Redonda: As olladas sobre Galiza de escritores/as
e viaxeiros/as a inicios do século XX: Luis Caparrós /
Manuel Forcadela / Kathleen March / Pilar Cagiao

18.45-20.30.-
Mesa Redonda: A descoberta do país a través dos textos
literarios: Francisco Salinas / Alberte Allegue / Anxo Angueira

20.45-21.45.-
Visionado de Dédalus en Compostela


MÉRCORES, 15-IX-2010

16.30-18.15.-
A descoberta do país a través da ciencia (SEG): os percursos arqueolóxicos, etnográficos, musicais...: José Mª Eguileta /
X. M. González Reboredo / Luis Costa
 
18.30-19.45.-
Mesa Redonda: A visión da Galiza desde a emigración:
Bieito Alonso / Uxío-Breogán Diéguez

20.15-21.15.-
Concerto música tradicional a cargo da Aula Gomes Mouro. Entrada Libre.


XOVES, 16-IX-2010

16.30-18.15.-
Mesa Redonda: Viaxar para aprender: as viaxes de Risco e Castelao: Camiño Noia / Manuel Outeiriño / Miguel A. Seixas

18.30-20.15.-
Mesa redonda: Viaxar para aprender: os novos e a súa formación (R. Dieste, L. Tobío, C. Maside, F. Fernández Armesto): Arturo Casas / Marga Romero / Xosé R. Pousa
 
20.30-21.00.-
Clausura do Curso: conclusións.




MATRÍCULA
Para realizar a matrícula entre no seguinte enlace
e indique como código de referencia: 761510
http://matricula.udc.es/Actividades/Matricula/SeleccionaActividade.asp?lIdActividad=99
Imprima as tres follas de liquidación e fáganos chegar a copia validada polo banco por calquera dos seguintes medios:
correo electrónico occocc@udc.es, fax 981 167 013, correo ordinario ou en persoa a Universidade da Coruña,
Oficina de Cursos e Congresos Casa do Lagar, Campus de Elviña, 15071 A Coruña.
Durante o desenvolvemento do curso deberá entregar o orixinal ao coordinador/a, no caso de que non o tivese entregado.



CRÉDITOS
1 crédito de libre configuración (21 horas)
polas Universidades da Coruña e Vigo.


CONSULTAS
Correo electrónico: secretaria@fundacionvicenterisco.com
Teléfono: 626 002 019

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Auditorio Municipal de Ourense
Rúa da Canle 2


RESPONSÁBEIS DO CURSO
DIRECTORA
Carme Fernández Pérez-Sanjulián
(Dpto. de Galego-Portugués, Francés e Lingüística da UDC)
SECRETARIO
Luis Martínez-Risco Daviña
(Fundación Vicente Risco)

COLABORAN
Fundación Vicente Risco
Xacobeo 2010 Galicia
Xunta de Galicia
Deputación Provincial de Ourense
Concello de Ourense-Concellería de Cultura
Universidade da Coruña e
Universidade de Vigo









Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q