Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 CURSO DE VERÁN: VIVENDA E ESPAZOS DE RELACIÓN NOS NÚCLEOS TRADICIONAIS DE GALICIA-II. XULLO-2009

Imprimir FVR - 09-Xuño-2009 - 17:04:00 

Inaugurado polo Conselleiro de Cultura, celebruse en Allariz o curso VIVENDA E ESPAZOS DE RELACIÓN NOS NÚCLEOS TRADICIONAIS DE GALICIA-II.

O curso transcorreu entre os días 20-23 de xullo  de 2009, participando activamente 35 alumnos.

PROXECTO DO CURSO

Na liña das xornadas celebradas na Fundación Vicente Risco en setembro de 2007 baixo o titulo  “PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA EN ESPAZOS DE IDENTIDADE”, nas que se reflexionou sobre a rehabilitación, a nova edificación e o planeamento nos  cascos históricos, mediante  un debate entre diversos profesionais, que tería continuidade na 1ª edición do Curso VIVENDA E ESPAZOS DE RELACIÓN NOS NÚCLEOS  TRADICIONAIS DE GALICIA, celebrado en Allariz en xullo de 2008, e no que, a partir da comprensión da identidade dos espacios públicos nos núcleos rurais, se pretendeu definir liñas de actuación que permitiran a protección destes lugares ao tempo que a súa evolución.
Presentamos, agora, a 2ª edición do curso VIVENDA E ESPAZOS DE RELACIÓN NOS NÚCLEOS  TRADICIONAIS DE GALICIA  nunha escala mais ampla co obxetivo de  “ leer o territorio”.
Trataríase da  intervención no territorio a  partires da súa comprensión trala reflexión sobre o valor do patrimonio e da paisaxe.
Os temas formularanse en forma de preguntas para que se traballe con reflexións e ideas:
- A forma de se apropiar do espazo comunitario.
- Os rastros da memoria.
- A fotografía como modo de contar un espazo ou crear unha idea de proxecto.
- Os elementos que definen a paisaxe.
- Os signos de identidade das xentes do lugar.
- Os camiños.
O programa  organizarase en tres fases:
- I:  a  realizar no primeiro día con conferencias  sobre diversos temas que provoquen a reflexión  sobre os valores do territorio e a paisaxe, a súa compresión, representación e transformación. Seguindo coa toma de contacto coa area de estudo.
- II: o  traballo dos  talleres nos que se desenvolverá a ánalise en lugares concretos.
- III: na tarde da última xornada, exporanse as reflexións e ideas de cada grupo, con intervencións e comentarios de todos os participantes.
O ámbito dos estudos é unha area próxima a vila de Allariz (superficie 700 Ha) na que se combinan  elementos medioambientais  e de patrimonio de gran interese: dúas zonas núcleo da Reserva da biosfera “ area de Allariz” con sistemas autóctonos de fondo de val, carballeiras e montes de formacións graníticas (900 m de altura), a Vía da Prata  que atravesa a zona adaptándose topografía e que vai ser completada coa variante da ruta do Canelar e un camiño antigo cara a Celanova, ademais da aldea abandonada de San Salvador con trazas arqueolóxicas inda non estudadas.
A aproximación formúlase dende diferentes disciplinas: xeografía, ordenación do territorio, medio ambiente, socioloxía, fotografía, arqueoloxía e arquitectura.
A xeografía e a ordenación do territorio  explican a forma deste, os usos que soporta e as posibles actividades a organizar.
O estudo do medio ambiente da conta dos ecosistemas que o caracterizan, a súa identificación, avaliación e xestión.
A socioloxía permítenos comprender as xentes que o habitaron , como usaban e entendían os lugares , e que elementos formaban e forma parte da súa identidade.
A fotografía rexistra o territorio que foi e que é, axudándonos a ver creando imaxes  intencionadas ou intuitivas que introducen o primeiro xerme do proxecto.
A arqueoloxía ensínanos a ver as trazas casi invisibles que contan as transformacións do territorio no tempo dando coherencia ás formas actuais co revelación da memoria do lugar.
A arquitectura de vólumes e vacios  posibilita  habitar o lugar, no que debemos entender  e respetar as construccions e a paisaxe existentes, pero tamen crear novos espacios  que acobillen ás xentes de hoxe. Permitindo a protección destes lugares e mesmo a súa evolución.
Os alumnos  formarían pequenos grupos tutelados por un arquitecto e codirixidos polos  coordinadores das distintas disciplinas, que asistiran por turnos a tódolos grupos.
Os traballos podrán completar o Plano Especial desta area que na actualidade esta redactando a oficina técnica do Concello.

 PROGRAMA
luns 20 de xullo
MAÑÁ
10,00-10,30. Apertura curso.

10,30-11,45 Conferencia: “Intervencións no paisaxe”.  Manuel Gallego Jorreto (Dr. Arquitecto, Profesor  da ETSA da UdC ) 

12,00-12,30 Inauguración do curso: Luís Martínez-Risco Daviña (Fundación Vicente Risco), Alfredo Freixedo Alemparte (Universidade da Coruña), Roberto Varela Fariña (Conselleiro de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia) e Francisco García Súarez (Alcalde do Concello de Allariz)

12,30-14,00 Conferencia “  A fotografía e o territorio” Xose Luis Suarez Canal ( Fotografo, Profesor Asociado de fotografía na Facultade de Ciencias da Información da USC)

TARDE
16,30-19,00 Conferencias para a presentación dos traballos; Dr. José Somoza Medina, (Prof. Tit. de Xeografia Humana da Universidade de León), Dr. Xosé María Cardesín Díaz (Prof. Tit. de Socioloxía da Universidade da Coruña), Celso Rodríguez Cao,( Arqueólogo), Marta Somoza Medina, ( arquitecto) e Alfredo Freixedo Alemparte (Arquitecto, Prof Asoc. da ETSA da Universidade da Coruña)


19,30-20,30. Organización dos grupos.

Martes 21 xullo
MAÑÁ
10,00-
14,00 Traballo en San Salvador. Fase de análise e diagnose .
TARDE
16,00-19.00. Traballo en San Salvador. Fase de análise e diagnose.
19,00-20,00  Posta en común.

Mercores 22 xullo
MAÑÁ
10,00-
14,00 Traballo en San Salvador. Fase de propostas .
TARDE
16,00-19.00 Traballo en San Salvador. Fase de propostas.
19,00-20,00  Posta en común.


Xoves 23 xullo
MAÑÁ
10,00-13,30
Traballo en San Salvador. Fase de propostas .
TARDE
16,00-18.30 Presentación das propostas. Posta en común.

18,30-19,30 Conferencia "Proxectos no Territorio". Pablo Ramil Rego. Membro do Comité Científico das Resevas da Bioesfera. 

19,00-20:00  Clausura do Curso.


Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q