Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 LETRAS GALEGAS 2009

Imprimir FVR - 17-Maio-2009 - 23:12:00 

Co gallo das Letras Galegas, presentamos catro breves contos da autoría de don Vicente Risco. Narracións de orixe diferente e que, pensamos, reflicten os diversos ámbitos de traballo e preocupación intelectual de don Vicente: recolla das tradicións populares (O lobo da xente e A trabe de Ouro e Atrabe de alquitrán), da adaptación de relatos doutros pobos (A velliña vella, reinterpretación do folk-drama irlandés Cathleen in Houlihan ) ou creación do propio don Vicente (Meixelas de Rosa) Contos todos eles coñecidos, clásicos poderiamos afirmar, mais que non por iso perden a súa frescura inicial. Relatos que forman parte do noso patrimonio cultural, ao que autor ourensán tanto contibuiu ao longo da súa vida.
Tanto a capa do libro, como as ilustracións interiores que preceden a cada un dos contos, son autoría de Vicente Risco. Faceta, a de debuxante, menos coñecida do pensador e polígrafo ourensán que no noso entender supón un valor engadido a esta modesta edición non venal.
Esta iniciativa que partiu do Padroado da Fundación Vicente Risco, pode ser realidade grazas ao xeneroso apoio do Centro Comercial Aberto e da Agrupación de Libreiros de Ourense, que sumado ao apoio do concellos de Alariz e Castro Caldelas, permiten distribuír ao longo do mes de maio os 10.000 exemplares da presente edición entre os clientes dos centros asociados. Un esforzo, fundamentalmente no que respecta á distribución e consecuente divulgación da obra de don Vciente, que a Fundación Vicente Risco por si soa nunca sería capaz de acadar. Motivo polo que o noso agradecemento é aínda maior, toda vez que un dos nosos fins fundacionais é a divulgación da súa obra. Que neste labor, alén das alianzas dos concellos cos que estivo vencellado ao longo da súa vida, poidamos contar coa complicidade de dúas institucións civís da cidade coa que tanto se identificou don Vicente, é unha inmesa ledicia polo que supón de recoñecemento para a súa persoa en particular, e para a cultura galega en xeral.
É o noso desexo de que este sexa o primeiro paso doutros que, con certeza, daremos xuntos para divulgar a cultura galega e a obra dun personaxe tan complexo e ricaz como é don Vicente Risco.

 


Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q