Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 O SENTIMENTO EUROPEISTA DA XERACIÓN NÓS, PARÍS ABRIL 2009

Imprimir FVR - 17-Maio-2009 - 22:58:00 

XORNADAS
O SENTIMENTO EUROPEISTA DA XERACIÓN NÓS
Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle, 8, 9 e 10 de abril.
Trátase dunha iniciativa xurdida en 2007 da Fundación Vicente Risco que contou co apoio da Secretaria Xeral de Relacións Institucionais. Nesta actividade colaboraron as Fundacións: Antón Losada Díeguez, Castelao e Otero Pedrayo, o Centro de Estudos Galegos de Universidade de París III-Secretaría Xeral De Política Lingüística. Apoio da Casa de Galicia en París.
Dentro destas actividades tivo lugar a inauguración da exposición: Europa en Vicente Risco.

Preténdese dar a coñecer, nos lectorados e centros galegos, a forte implicación que a Xeración Nós tivo cos movementos culturais europeos e a súa preocupación por vencellar a creación intelectual galega coas correntes máis innovadoras da Europa do momento.

                 

                     

 

A Xeneración Nós foi o máis importante movemento político-cultural da Galiza contemporánea. Conformada por homes como Antón Losada Díeguez, Vicente Risco, Castelao, Ramón Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas, Arturo Noguerol e Anxo Casal,  entre 1920 e 1936 dignificaron a identidade galega ao tempo que vencellaban a súa creatividade cos movementos máis vangardistas de Europa.
CONFERENCIAS E EXPOSICIÓN:
Lugar: Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle
Datas: 8 e 10 de abril de 2009
Mércores, 8 de abril
18,30 horas: horas: Inauguración das xornadas e da exposición Europa en Vicente Risco.
Intervencións de Xoán Antón Pérez-Lema, Secretario Xeral de Relacións Institucionais (Xunta de Galiza), Luís Martínez-Risco Daviña (Secretario da Fundación Vicente Risco) e un representante da Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle.
1ª Sesión: Xoves, 9 de abril
10,00 horas: Xosé Manuel Outeiriño Gallego (Universidade de Santiago - Fundación Vicente Risco)
            Identidade en Tempos de Crise, unha relectura d’A Coutada
11,00 horas: Miguel Anxo Seixas (Fundación Castelao)
Europa en Castelao
2ª Sesión: Xoves, 9 de abril
14,00 horas: Xosé Manuel Pacho Blanco (Fundación Vicente Risco)
Vicente Risco e a literatura do seu tempo, o escritor frente as vangardas.
15,00 horas: Olivia Rodríguez González  (Universidade d’A Coruña - Fundación Vicente Risco)
Castelao e Vicente Risco na Europa de entreguerras.
3ª Sesión: Venres 10 de abril
10,00  horas: Jorge Cagiao (Université de Tours)
Nación e federalismo. Reflexións sobre a actualidade do pensamento de Risco e Castelao
11,00 horas: Antón Figueroa (Universidade de Santiago)
Lecturas alleas: As relacións entre os escritores galegos e franceses.
UNHA INICIATIVA DE:
FUNDACIÓN VICENTE RISCO E DA VICEPRESIDENCIA DA XUNTA DE GALIZA - SECRETARÍA XERAL DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
EN COLABORACIÓN COAS FUNDACIÓNS LOSADA DÍEGUEZ, CASTELAO E OTERO PEDRAYO, E O CENTRO DE ESTUDOS GALEGOS DE UNIVERSIDADE DE PARÍS III
OUTROS APOIOS
SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
CASA DE GALICIA EN PARÍS
COORDENADOR DE ORGANIZACIÓN
Oscar Freán Hernández (Université de Franche-Comté - Fundación Vicente Risco)
JOURNÉES
LE SENTIMENT EUROPEISTE DE LA “XERACIÓN NÓS”
La “Xeración Nós” fut le plus important mouvement politique et culturel de la Galice contemporaine. Des intellectuels comme Antón Losada Díeguez, Vicente Risco, Castelao, Ramón Otero Pedrayo, Florentino López Cuevillas, Arturo Noguerol ou Anxo Casal faisaient partie de ce groupe qui, entre 1920 et 1936, dignifia l’identité galicienne et, en même temps, lia la créativité de ses membres aux mouvements européens d’avant-garde.
CONFERENCES ET EXPOSITION:
Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle
Du 8 au 10 avril de 2009
Mercredi 8 avril
18,30: Inauguration des journées et de l’exposition “Europa en Vicente Risco” par Mr. Xoán Antón Pérez-Lema, Secrétaire Général des Relations Institutionnelles de la “Xunta de Galiza” (Gouvernement de Galice), Mr. Luís Martínez-Risco Daviña (Secrétaire de la Fondation Vicente Risco) et Mr. Eric Beaumatin (Centre d’Etudes Galiciennes, Université de Paris III - Sorbonne Nouvelle).
Jeudi 9 avril
10,00: Xosé Manuel Outeiriño Gallego (Universidade de Santiago de Compostela - Fondation Vicente Risco)
            Identité en temps de crise, une relecture d’ “A Coutada”.
11,00: Miguel Anxo Seixas (Fondation Castelao)
L’Europe et Castelao.
14,00: Xosé Manuel Pacho Blanco (Fondation Vicente Risco)
Vicente Risco et la littérature de son temps, l’écrivain et son rapport avec les avant-gardes.

15,00: Olivia Rodríguez González  (Universidade de A Coruña - Fondation Vicente Risco)

Castelao et Vicente Risco dans l’Europe de l’entre-deux-guerres.
Vendredi 10 avril
10,00: Jorge Cagiao (Université de Tours)
Nation et fédéralisme. Réflexions sur l’actualité des pensées de Risco et de Castelao
11,00: Antón Figueroa (Universidade de Santiago)
Lectures des autres: Les relations entre les écrivains galiciens et français.
SUR L’INITIATIVE DE:
FUNDACIÓN VICENTE RISCO
VICE-PRESIDENCE DE LA “XUNTA DE GALIZA” (GOUVERNEMENT DE GALICE) – SECRETARIAT GENERAL DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES.

AVEC LA COLLABORATION DES FONDATIONS LOSADA DÍEGUEZ, CASTELAO ET OTERO PEDRAYO, ET DU CENTRE D’ETUDES GALICIENNES DE L’UNIVERSITE DE PARIS III.

AVEC LE SOUTIEN DE
SECRETARIAT GENERAL DE POLITIQUE LINGUISTIQUE DE LA “XUNTA DE GALIZA” (GOUVERNEMENT DE GALICE)
CASA GALICIA DE PARIS
COORDINATION
Oscar Freán Hernández (Université de Franche-Comté - Fondation Vicente Risco)

 


Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q