Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA EN ESPAZOS DE IDENTIDADE

Imprimir FVR - 06-Outubro-2007 - 23:41:00 

Co apoio da Dirección Xeral de Fomento e Calidade da Vivenda, os días 29 e 30 de setembro, especialistas de diferentes áreas (arquitectura, socioloxía, arqueoloxía, antropoloxía, xeografía, xuristas, empresarios e usuarios) debateron na sede da Fundación sobre a problemática da intervención urbanística en cascos históricos.

 

XUSTIFICACIÓN
Partindo dun laboratorio privilexiado de referencia, un casco histórico de Galiza, en canto conxunto identitario, urbano e articulado, cunha formación baseada nun proceso diacrónico, buscamos criterios de actuación que, a priori e para estabelecer un debate ordenado, quedarían comprendidos en tres campos de acción: rehabilitación, nova edificación e planeamento integrado.
Hase ter en conta que os cascos históricos son tamén “espazos vivos”, é dicir, que debe ser sempre unha referencia a necesidade de conservar pero creando lugares aptos para vivir coas condicións propias do IIIº milenio que estamos iniciando.
Dende este punto de vista, buscamos un proxecto de futuro para o patrimonio, coa súa adaptación aos novos tempos, técnicas e modos de vida.

Quali fornitori fornitore migliori preparazioni e dei prezzi, dove acquistare farmaci counterhold (farmaci che sono limitati per il commercio senza prescrizione medica), e quali siti da evitare. Per conoscere le risposte è sufficiente per capire che cosa rete di partner possiede un certo farmacia online - http://pharmacycatalog.org

En resumo estabelecer un debate entre profesionais diversos para definir unhas liñas de actuación respectuosas co patrimonio e a identidade cultural, ao tempo que oferte solucións que cubra as demandas da cidadanía do XXI e acepte as novas propostas estéticas e de materiais. Como froito do debate e da reflexión, pretendemos redactar un manifesto con aqueles puntos que se consideren de relevancia para acadar os obxectivos previstos.
                                  

  COORDENADORES
-Elvira Carregado Pazos (Arquitecto)
-Dr. José María Eguileta Franco (Arqueólogo Municipal do Concello de Ourense)
PARTICIPANTES
-Antonio Blanco Rodríguez (Prof. e Ex Concelleiro de Cultura, Concello de  Allariz)
-Dr. Xosé María Cardesín Díaz (Prof. Tit. de Socioloxía da Universidade da Coruña)
-Dra. Raquel Casal García (Profesora de Arqueoloxía da Universidade de Santiago, Ex Directora Xeral de Patrimonio)
-Mario Crecente Maseda (Arquitecto, Ex Subdirector de Fomento da Xunta de Galicia)
-Antonio Díaz Otero (Profesor, Participante no Proxecto Terra)
-Delfín Fidalgo Fernández (Promotor e empresario turistico)
-Alfredo Freixedo Alemparte (Arquitecto, Prof Asoc. da ETSA da Universidade da Coruña)
-Dr. Manuel Gallego Jorreto (Arquitecto e Prof. Tit. da ETSA da Universidade da Coruña)
-Dr. Pedro de Llano Cabado (Arquitecto e Prof. Tit. da ETSA da Universidade da Coruña)
-Dr. Luís Martínez-Risco Daviña (Profesor. Secretario da Fundación Vicente Risco)
-Dr. Xerardo Pereiro Pérez (Prof. Tit. de Antropoloxía na UTAD-Polo de Chaves)
-Antonio Roma Valdés (Fiscal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, coordinador da área de Patrimonio Histórico e de Ordenación do Territorio)
-Manuel Seoane Feijoo (Arquitecto e Prof. Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Failde)
-Xosé Carlos Sierra Rodríguez (Conservador de Museos, Director do Museo Etnográfico de Ribadavia e Delegado Provincial de Ourense da Consellería de Cultura e Deportes)
-Dr. José Somoza Medina (Prof. Tit. de Xeografia Humana da Universidade de León).
- Aurea E. Soto Vázquez (Arquitecto, Concelleira responsábel de urbanismo no concello de Ourense )
- Alfonso Vázquez-Monxardín Blanco (Usuario de espazos públicos con experiencia en rehabilitar a súa vivenda)
- Francisco Fariñas Busto (Director Museo Arqueolóxico de Ourense, Grupo Marcelo Macías)
- Servizo de urbanismo do Concello de Allariz.

                                         

TEXTO REMITIDO Á PRENSA AO REMATE DAS XORNADAS. BASE SOBRE A QUE SE ELABORARÁ O TEXTO DEFINITIVO.
Allariz, lugar de celebración das xornadas de traballo, constitúe un exemplo de xestión dun núcleo histórico, con criterios de rehabilitación integral do caserío e da poboación. Non obstante esta experiencia e consecución pódese ver alterada de non se abordar cunha estratexia de planificación conxunta e coordenada entre núcleo histórico e entorno, como reflicte a proliferación de urbanizacións impersoais ao redor dun espazo patrimonialmente saneado. Esta observación pode mantermos en garda ante outras actuacións no resto de Galiza.
Un núcleo histórico é un espazo de memoria habitado,vivo, con proxección de futuro. Iso implica unha necesaria obriga de rehabilitar e, en moitos casos, de introducir novas edificacións. Ante iso, é preciso estabelecer unha relación entre as arquitecturas preexistentes, froito da estratificación histórica, con outras que han de representar a nosa época. Proceso que terá continuidade no futuro. Esa relación estabelecerase mediante un diálogo reflexivo  co medio sobre o que se actúa,  e se o diálogo fose mudo actuar con creatividade harmónica en relación coas formas, volumes,  parcelas e  rueiro preexistentes, e sempre coa cautela e honestidade de que se está a crear un patrimonio futuro que enriquecerá o anterior. É preciso  innovar para non mimetizar nin repetir, mais dende a nosa realidade e do coñecemento do medio herdado, espazo de afectividade e autoestima.
Os planeamentos deben ser integrais, poñendo sempre en relación os centros históricos cos seus espazos circundantes e , primando os espazos públicos en canto que conforman os auténticos escenarios de relación social e convivencia 
As normativas urbanísticas non deberían verse como unha simple tradución da lei do solo, senón como reflexo dunhas normas consensuadas de convivencia. Tamén se elaborarán con total claridade, con fichas e catálogos accesibeis ao público e con coherencia de contidos.
É preciso achegar á sociedade coñecementos sobre o patrimonio, mais entendido este non como unha transmisión de conceptos especializados, senón cun criterio de educación cívica.

     
 
 
 


Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q