Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 VIRXILIO

Imprimir FVR - 09-Outubro-2004 - 22:58:00 

VIRXILIO FERNÁNDEZ CAÑEDO (OURENSE 1925) FORMADO NA ESCOLA DE ARTES E OFICIOS DE OURENSE BAIXO A DIRECCIÓN DE DON LUÍS XESTA, É O MÁIS VETERÁN DOS ARTISTIÑAS AUSPICIADOS POR VICENTE RISCO. AMIGO DE ANTÓN RISCO, COMPARTIRÁN ESTADÍA EN PARÍS A FINAIS DA DÉCADA DE 1950 CANDO O PINTOR INGRESE NA ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE BEAUX ARTS E O ANTÓN FAGA PRÁCTICAS DE FRANCÉS NA CAPITAL GALA ATÉ QUE A GRIPE ASIÁTICA OBRIGUE AO ANTÓN VOLTAR A OURENSE. A SÚA GRAN AMIZADE CON DON VICENTE E O ANTÓN EXPLICA A NUMEROSA OBRA DO ARTISTA OURENSÁN CUSTODIADA POLA FUNDACIÓN VICENTE RISCO. VIRXILIO DESTACA POR SER UN DEBUXANTE MINUCIOSO, DE TRAZO ESQUISITO E SIMPLIFICADO, TENDENTE Á IDEALIZACIÓN DA PAISAXE E MOTIVOS QUE CARACTERIZAN O AGRO GALEGO, ASÍ COMO A VISIÓN COSMOPOLITA DA URBE, FUNDAMENTALMENTE ALEMÁ, QUE COMPLEMENTA A SÚA COSMOVISIÓN NUNHA APERENTE, MAIS NON INCOMPATÍBEL, CONTRADICIÓN. ASPECTO ESTE NO QUE PODEMOS ATOPAR COINCIDENCIAS CON VICENTE RISCO.

ARTISTA DO POBO
(Arturo Lezcano)

Virxilio, simplesmente, como o poeta de poetas, guía neste único inferno coñecido.
Sempre me ten obsesionado o segredo  –non hai misterios, senón cegueiras– do Ourense alquímico, a transmutar o chumbo en ouro.
Grazas á pedra filosofal, a dos filósofos en ascenso, procedentes da Ilustración?
Non pode ser de ningún xeito, e moito menos no campo da criación artística, iluminación do espírito que non pasa polos cánones do racionalismo, senón que sube desde a corporeización da natureza vista como devir mecánico.
Só un mundo novo, en loita coa esclerose anciana, a facer circular con empurrón desbordante a seiva nacente, explica a eclosión criadora, abraiante, dunha cidade rural, consecuentemente volta artesanal moito antes dos mercadores.
Estes saltos obedecen, segundo toda evidencia, ás edades históricas determinadas polas forzas en loita, tanto ten se lles sona a vello aos vellos, se cadra novo para os novos do mañá á volta da esquina.
Que é o artesanato senón o traballo persoal, feito coas propias mans, aberto ao moldeado do talento? Artes menores? Colectivas? Indiscriminadas? Anónimas, si e, aínda así, cun imperecedeiro nome propio gravado na pedra. Era Mateo un mestre só no senso de patrón? Ou era un mestre criador?. A resposta perdura xa camiño dos mil anos.
Voltando ao noso Ourense, os testemuños persisten malia os esforzos por os agachar, menospreciados pola remota burguesía vergoñenta, que deu en chamar artesanos precisamente aos que  vivían do humilde fruto da súa manualidade cotiá: Escuela de Artes y Oficios, Liceo Recreo de Artesanos (logo, Liceo Recreo Orensano)…
Movémonos, xa que logo, no universo da plasticidade.
Por que estamos a falar de todas estas quizá disquisicións arredor de artesanato e arte, co gallo dunha mostra do Virxilio?
Porque tendo en conta a súa ourensanidade, súa xeración–ponte e súa obra, subsume e trascende ata a altura criadora o fondo artesanal da materia dos seus deseños e as súas táboas.
Artista constante, minucioso, perfeccionista, proba aquilo de “cando chegue a inspiración, que me atope traballando”.
Virxilio foi simultáneamente o pioneiro ourensano da aventura europea, primeiro en París, logo, durante anos, na Alemaña.
Non embargantes, o internacionalismo ben comprendido e asumido non aparece nunca nel en contradicción nin, moito menos, en conflicto. Autenticidade só unha, se se afonda ata a raíz: as persoas –particularmente as mulleres– da Galiza rústica, as vendimas mediterráneas, a luminosidade áurea dos iconos, a néboa de alcohol e fume do jazz aclimatado no cabaret tudesco…
Virxilio convértese a este seu xeito na intuición viqueirana–risquiana de que a saudade é a cobiza do lonxe, lonxe da terra e cobiza da terra cando se está lonxe.
Virxilio é un artista do pobo para o pobo. Como o vía Vicente Risco, o seu valedor de sempre –amigo íntimo tamén do seu fillo, o noso Antón–, cando afirmaba:
“A arte é a forma máis trascendente e poderosa da magia.
A diferenza antr’o popular que fai o pobo e o pseudo­–popular que se fai para o pobo, con ánimo d’educalo, ou seña d’embrutecelo, que  ven ser unha cousa semellante á difrenza antr’os jogos qu’inventan os nenos e os jogos  qu’os pedagogos inventan para os nenos, naturalmente, pra embruteceren aos nenos”.
Virxilio, o último artista artesano, xénese do Ourense de grandes artistas.

 

TÍTULO: VICENTE RISCO NA CAMILLA

TÉCNICA: PASTEL

DIMENSIÓNS: 29X21

DATA: 195?

 

 

TÍTULO: CARICATURA DE VICENTE RISCO

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ 

DIMENSIÓNS: 13,2X8

DATA: 195?

 

 

 

TÍTULO: VICENTE RISCO LENDO

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 16X10,07

DATA: 14-VII-1951

 

 

TÍTULO: RETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 24,5X17,5

DATA: 194-?

 

 

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 24,8X17,5

DATA: 194-?

 

 

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 16,5X8,5

DATA: 194-?

 

 

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 15X6,5

DATA: 194-?

 

 

TÍTULO: RETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 16X11

DATA: 1946

 

 

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 27,5X16

DATA: 1947

 

 

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 27,5X17

DATA: 1947

 

TÍTULO: RETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 24,5X17,5

DATA: 1948

 

 

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS: 16,5X12

DATA: 1948

 

 

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS: 16,5X11,5

DATA: 194-?

 

 

TÍTULO: O ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 20X16,5

DATA: 1948

 

  

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 24,5X17,5

DATA: 1948

 

       

TÍTULO: RETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 16,5X11,5

DATA: 1948

  

    

 

TÍTULO: O ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 22,5X16

DATA: 1948

 

 

 

TÍTULO: O ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 17X11,5

DATA: 1948

 

TÍTULO ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 22,5X16

DATA: 1949

 

 

 

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 21,5X15,5

DATA: 1949

 

 

TÍTULO ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

 DIMENSIÓNS: 31,5X20,5

 DATA: 1949

 

TÍTULO: RETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 10,5X16,5

DATA: 194-?

 

TÍTULO: O ADOLESCENTE

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 22X16

DATA: 1950

 

  

 

TÍTULO: RETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 16X11

DATA: 195-?

 

TÍTULO: RETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 16X11

DATA: 195-?

 

  

 

TÍTULO: RETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 16X11

DATA: 195-?

 

 

TÍTULO: RETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 16X11

DATA: 195-?

 

  

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 16X10,5

DATA: 1954

 

 

TÍTULORETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A BOLÍGRAFO

DIMENSIÓNS: 10X6

DATA: 1957

 

 

TÍTULO: RETRATO DE ANTÓN

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 17X14

DATA: 1958

 

 

 

TÍTULO: ANTÓN RISCO E JULIO LÓPEZ CID

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 24,5X16,5

DATA: 195?

 

 

TÍTULO: RETRATO DE EDUARDO VALENZUELA

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 23X18,5

DATA: 195-?

 

 

TÍTULO MANUEL PREGO DE OLIVER

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 10,3X9,2

DATA: 1947

  

TÍTULOA CRUZ 

TÉCNICA: PLUMILLA

DIMENSIÓNS: 16,5X12,5

DATA: 195-?

 

 

TÍTULO: NENO

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 30X18

DATA: 195-?

 

 

TÍTULO: NENO SENTADO

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 29,5X22

DATA: 195-?

 

TÍTULO: NENO

TÉCNICA: DEBUXO ALÁPIZ

DIMENSIÓNS: 32,3X27,5

DATA: 195-?

 

 

TÍTULO: NENO CON CABALO

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 29,5X20

DATA: 1950

 

  

TÍTULO: HOME CON XARRA

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 31,5X23,7

DATA: 195-?

 

  

TÍTULOHOME CABILANDO

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 30X19,5

DATA: 1950

 

   

TÍTULO: HOME CON XARRA

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 23,4X16,3

DATA: 195-?

 

 

TÍTULO: DOUS BORRACHOS

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 31,2X23,5

DATA: 195-?

 

TÍTULO: NENO VENDENDO XORNAIS

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 23,5X16

DATA: 195-?

 

 

 TÍTULO: HOME CON NENO

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 31,5X23,5

DATA: 195-?

  

TÍTULO: TRES FIGURAS FEMININAS

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 25,5X16,4

DATA: 195-?

 

 

TÍTULO: TRES CABEZAS DE NENOS

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 14,5X8,4

DATA: 195-?

 

 

 

TÍTULOTRES FIGURAS HUMANAS

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 7X4

DATA: 194-?

 

   

TÍTULO: RETRATO DUN PIRATA

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 17,5X11

DATA: 195-?

 

 

 

TÍTULORETRATO DUN PIRATA

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 21,5X14,5

DATA: 195-?

 

TÍTULOPIRATA

TÉCNICA: TINTA CHINA

DIMENSIÓNS: 8,4X12

DATA: 195-?

 

TÍTULORETRATO DUN MILITAR

TÉCNICA: MIXTA: TINTA E ACUARELA

DIMENSIÓNS: 9X11

DATA: 1946

 

TÍTULO: A MAN DE CUALEDRO

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 11X15,5

DATA: 194-?

 

TÍTULO: FIGURA SEDENTE

TÉCNICA: TINTA NEGRA 

DIMENSIÓNS: 25X17,2

DATA: 1954

 

  

TÍTULO: FIGURA SEDENTE

TÉCNICA: TINTA NEGRA 

DIMENSIÓNS: 25X17,5

DATA: 1954

 

 

TÍTULO: FIGURA SEDENTE

TÉCNICA: TINTA NEGRA 

DIMENSIÓNS: 35,5X24,5

DATA: 1954

 

 

 

TÍTULO: DÚAS FIGURAS HUMANAS

TÉCNICA: TINTA NEGRA 

DIMENSIÓNS: 34,5X24,5

DATA: 1954

 

 

TÍTULO: MOZO APOIADO NUNHA FIESTRA

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS: 34,5X24,5

DATA: 1954

 

  

TÍTULO: FIGURA SENTADA

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS: 35X25

DATA: 1954

 

 

TÍTULO: FIGURA SENTADA NUNHA CADEIRA

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS: 25X17,5

DATA: 1954

 

TÍTULO: MULLER SENTADA

TÉCNICA: TINTA NEGRA 

DIMENSIÓNS: 25X17,5

DATA: 195-?

 

 

TÍTULO: FIGURA HUMANA

TÉCNICA: MIXTA: ACUARELA E TINTA

DIMENSIÓNS: 25X17,5

DATA: 195-?

 

  

TÍTULO: TRES MOZOS

TÉCNICA: MIXTA: ACUARELA E TINTA

DIMENSIÓNS: 25X17

DATA: 1954

 

 

TÍTULOATLETAS

TÉCNICA: MIXTA: ACUARELA E TINTA

DIMENSIÓNS: 34,7X25

DATA: 1954

  

 

TÍTULO: FIGURA HUMANA

TÉCNICA: MIXTA: ACUARELA E TINTA

DIMENSIÓNS: 24,5X17,5

DATA: 1954

 

TÍTULO: MOZO APOIADO NUNHA FIESTRA

TÉCNICA: MIXTA: LÁPIZ E ACUARELA

DIMENSIÓNS: 22,3X25,1

DATA: 1954

 

 

TÍTULO: NENO CON PELOTA

TÉCNICA: MIXTA LÁPIZ E ACUARELA

DIMENSIÓNS: 42,5X25,2

DATA: 1954

 

 

TÍTULO: DÚAS FIGURAS

TÉCNICA: MIXTA LÁPIZ E ACUARELA

DIMENSIÓNS:32X25,2

DATA: 1954

 

 

TÍTULONENA CON ARO

TÉCNICA: MIXTA (LÁPIZ E ACUARELA)

DIMENSIÓNS: 32,3X25,2

DATA: 1954

  

TÍTULO: NENA APOIADA NUNHA BARANDA

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 31,8X23,8

DATA: 195-?

  

 

TÍTULO: RAPAZA EN BICICLETA

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS: 24X16

DATA: 1958

 

 

TÍTULO: GRUPO CANTANDO

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 20,5X19

DATA: 197-?

 

 

TÍTULO: VENDIMA

TÉCNICA: ACRÍLICO

DIMENSIÓNS: 26X21

DATA: 197-?

 

TÍTULOFEIRA

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS:12X17

DATA: 197?

  

TÍTULOFEIRA II

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS:12,5X16,5

DATA: 197?

 

 

TÍTULOMULLER VENDENDO NA FEIRA

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS:12,5X16

DATA: 197?

TÍTULO: HOME CON BURRO

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS: 15X9,5

DATA: 197-?

 

   

TÍTULO: A MOSCA

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS: 16,5X11,5

DATA: 197-?

 

 

TÍTULO: PÁTIO DE COLUMNAS DO LICEO DE OURENSE

TÉCNICA: DEBUXO A LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 17X13,5

DATA: 1954

 

TÍTULO: TEATRO PRINCIPAL

TÉCNICA: MIXTA : ACUARELA E LÁPIZ

DIMENSIÓNS: 12X15,7

DATA: 196-?

  

TÍTULO: PARQUE DAS MERCEDES-OURENSE

TÉCNICA: CARBONCIÑO

DIMENSIÓNS: 23,2X16,2

DATA: 195-?

 

 

TÍTULO: PARQUE DE SAN LÁZARO-OURENSE

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS: 9X6

DATA: 195-?

 

 

TÍTULO: BARCO

TÉCNICA: TINTA NEGRA

DIMENSIÓNS: 21,2X16,2

DATA: 195-?

 

  

TÍTULO: MULLER CON PANO

TÉCNICA: MIXTA PINTURA NEGRA E TINTA

DIMENSIÓNS: 20,5X25

DATA: 197-?

 

 

TÍTULO: ABSTRACCIÓN

TÉCNICA: MIXTA: TINTA E GUACHE

DIMENSIÓNS: 33X25

DATA: 19--?

  

 

TÍTULO: PAISAXE

TÉCNICA: ACUARELA

DIMENSIÓNS: 16X12,5

DATA: 19--?


Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q