Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 XXI PREMIO VICENTE RISCO DE CCSS

Imprimir FVR - 04-Febreiro-2017 - 20:26:45 

ACTA XXI PREMIO VICENTE RISCO CCSS
Reunido o xurado da XXI edición do Premio Vicente Risco de CCSS, composto por:
Alberto Baptista e Octavio Sacramento en representación da UTAD - CETRAD, Teresa Devesa en representación do Concello de Alhariz, Manoel Carrete en representación do Concello de Castro Caldelas, José María Eguileta e Xosé Manoel Cid en representación da FVR, actuando como secretario José María Eguileta con voto de calidade.
Acordou maioritariamente conceder o premio ao traballo
"Enfermos pobres, médicos tristes" que resultou ser autoría de Roberto Fernández Alvarez.
O xurado valorou o tema centrado na figura do médico rural, escasamente abordado na bibliografía antropolóxica e sociolóxica en Galiza, así como o tratamento desta figura, esencial, na sanidade do medio rural, como a ersonificación da ciencia no mundo das crenzas tradicionais sobre a enfermidade. Tamén a representación da “autóritas” respectada por ser a figura que personifica a saude, sen esquecer que ademais aborda un interesante reflexo da sociedade rural e a súa evolución ao longo do século XX, antes da Implantación do actual sistema de saude.
O xurado tamén valorou os traballos "Preguntado se El Rey hy avia algun derecto: Luta por excedentes e Estado Feudal em Baião e Penaguião (1248-1279)" e Francisco Asorey, escultor galegorecomendando a súa publicación en caso de que acepten os seus autores.

ATA XXI PRÉMIO VICENTE RISCO CCSS

Reunido o júri da XXI edição do Prémio Vicente Risco de CCSS, composto por: Alberto Baptista e Octávio Sacramento, em representação da UTAD-CETRAD, Teresa Devesa em representação do Concelho de Alhariz, Manoel Carrete em representação do Concelho de Castro Caldelas, José
María Eguileta e Xosé Manoel Cid em representação
da FVR, actuando como secretário José María Eguileta
con voto de qualidade.
Acordou maioritariamente conceder o prémio ao trabalho
"Enfermospobres, médicos tristes" que resultou ser
autoria de Roberto Fernández Alvarez.
O júri valorou o tema centrado na figura do médico rural, escassamente abordado na bibliografía antropológica e sociológica na Galiza, assim como o tratamento desta figura,
essencial, na saúde do meio rural, a personificação da ciência no mundo das crenças tradicionais sobre a doença.
Também a representação da “autóritas” respeitada por ser a
figura que personifica a saúde, sem esquecer que ainda
trata um insteressante reflexo da sociedade rural e da sua evolução ao longo do século XX, antes da implementação
do actual sistema de saúde.
O júri também avaliou os trabalhos "Preguntado se El Rey hy avia algun derecto: Luta por excedentes e Estado Feudal em Baião e Penaguião (1248-1279)" e "Francisco Asorey, escultor galego" recomendando a sua publicação, caso seja essa a intenção dos seus autores.


Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q