Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 XX PREMIO VICENTE RISCO DE CCSS

Imprimir FVR - 12-Xaneiro-2016 - 16:07:19 

ACTA DO XURADO DO  XX  PREMIO “VICENTE RISCO”  DE CIENCIAS SOCIAIS 2015

                                                           

Reunido o xurado, composto por Fernando Acuña Castroviejo en representación do Concello de Castro Caldelas, Antonio Blanco Rodríguez e mais Xosé María Eguileta Franco en representación da Fundación Vicente Risco, Humberto Miguel dos Santos Martins e mais Timothy Leonard Koehnen en representación da CETRAD da Universidade  de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e Francisco Fernández Rei en representación da Fundación Sotelo Blanco, que á vez actuou como secretario e Teresa Devesa Graña representante do Concello de Allaríz que delega a súa función en Antonio Blanco Rodríguez, acordou por unanimidade:

1.-Valorar o incremento de orixinais presentados tanto de procedencia galega como portuguesa, e a súa calidade científica e ensaística.

2.-Conceder o XX PREMIO “VICENTE RISCO” DE CIENCIAS SOCIAIS ó traballo presentado baixo o título Análise estrutural e simbólica do mito da moura galega. Aberto o sobre correspondente, a persoa gañadora resoltou ser  Rafael Quintía Pereira con domicilio en Pontevedra.

Trátase dun rigoroso ensaio sobre o valor simbólico da Moura como herdeira das deidades femininas arcaicas, con posibilidade de retrotraelas a tempos prehistóricos, mesmo ó neolítico. Ten o valor especial de desligalo do concepto amplo “mouros” para chegar á cerna arcaica das deusas da terra e a súa transformación despois da cristianización, en diversas manifestacións da Virxe, que se apropia das cualidades positivas da moura, permanecendo as negativas para as bruxas o as mouras pagás. Alicérzase nun traballo de campo que achega abundante simplificación descritiva que se sustenta nunha dimensión comparativa coas mitoloxías universais.

 

 

.                                                  


Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q