Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Documentos Vicente Risco
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

 

HORARIO DE APERTURA
Sábado, domingo e festivos de 12:00 a 14:00 h.
Pechado:
1 xaneiro, 1 maio, 25 xullo, 25 decembro e desde o 6 de xaneiro ata o segundo sábado de febreiro

 

PLANTA BAIXA
Aproximación a Vicente Risco.
Exposicións temporais.
- Visita gratuíta

1º ANDAR
Recreación do despacho de Vicente Risco.
Sala adicada a Castelao e outros artistas da súa contemporaneidade.
Sala de caricaturas.
Exposición permanente sobre a novela “O Porco de Pé”
- 1 €

 

Visitas de grupos de máis de 15 persoas:
pedir cita no teléfono 988 680 892 (mínimo 48 horas de antelación)

_blog

 PREMIO VICENTE RISCO DE CIENCIAIS SOCIAIS

Imprimir FVR - 05-Outubro-2004 - 23:05:00 

O premio Vicente Risco de Ciencias Sociais é unha iniciativa da Fundación Sotelo Blanco á que se adheriu a nosa Fundación dende a súa IV convocatoria e que conta coa colaboración da Editorial Sotelo Blaco, Concello de Allariz e Concello de Castro Caldelas. Nestes anos os premiados foron
.- 1999 Abrente incerto de Santiago González Avión.
.- 2000 Deserto
.- 2001 Deuses, heroes e lugares sagrados de Rosa Brañas
.- 2002 A esperanza Bretona de Anxo Fernández Ocampo.
.- 2003 Galegos en México (1878-1936) de Elixio Villaverde.
.- 2004 A Ulfe, sociología dunha comunidade rural galega de Julia Varela.


 

.- 2005 Trazos da escolma da cultura do pobo galego de María Montserrat Varela Vázquez.

.- 2006 Unha historia descoñecida: A presenza galega no Río de Janeiro de Erica Sarmiento da Silva. O premio foi revogado por estar publicado con anterioridade.

.- 2007 Poboacións non pertinentes nas institucións educativas. O alumnado con procedencia rural na terra de Melide de Santiago Prado Conde, publicado co título Novas minorías nas institucións educativas. O acto de entrega tivo lugar en Santiago de Compostela o 6 de outubro.

 

.- 2008 Xosé Lois Ladra Fernández gaña a XIII edición do Premio Vicente Risco de CCSS co traballo A pesca fluvial tradicional en Galicia. Caneiros, pescos e pesqueiras.

.- 2009 XIV edición do Premio Vicente Risco de CCSS Deserto

.- 2010 Pilar García Negro gaña a XV edición do Premio Vicente Risco de CCSS coa obra O clamor da rebeldía. O nacemento do ensaio na literatura galega contemporánea, simultáneo ao nacemento da conciencia de xénero: análise e interpretación de textos rosalinianos. O xurado valora que se trata dun excelente ensaio no que a autora con gran madurez reflexiona sobre a figura de Rosalía non só como fundadora da literatura gelega contemporánea senón tamén como membro dun colectivo que nunha situación totalmente adversa e de xeral desprestixio de Galicia e dos galegos soubo reivindicar a lingua galega e tamén a dignidade das galegas e galegos como pobo.

.


Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Doutor Alveiros
Axenda da Fundación Vicente Risco
Actividades 2020
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Ensemble Hotteterre
Convocatorias de premios e concursos
  • Gracias a su forma, Kamagra 100mg se absorbe rápidamente sin causar irritación del tubo digestivo digestivo, que era la principal desventaja de Kamagra "estándar". Por otra parte, su efecto se hace notar mucho antes. Se recomienda tomar este medicamento aproximadamente una hora antes de la relación sexual esperada. El efecto de la medicación tiene una duración de hasta 4 horas. Se recomienda tomar de 25 a 100 mg de Kamagra Oral Jelly por día dependiendo de las características individuales del paciente.

Visual Q