Biografía e Obra
Vicente Risco:
Antón Risco:
Consulta de Fondos
Mecenas da Fundación
Quen e Vicente Risco

Fundación Vicente Risco

Rúa San Lorenzo, 3

Apartado de correos 21

C.P.: 32660

Allariz (Ourense)

Teléfono de contacto: (00 34) 626002019

secretaria @ fundacionvicenterisco.com

Fundacion Vicente Risco

 Aos olhos de Eduardo

Imprimir FVR - 01-Xullo-2014 - 23:52:20  
A Fundación Vicente Risco en colaboración coa Associação para a Criação do Museu Eduardo Teixeira Pinto, edita o catálogo AOS OLHOS DE EDUARDO, que inclúe unha escolma de 70 fotografías en B/N.
PVP 20,00 €.

Pode visualizar o catálogo no seguinte enlace: http://www.fundacionvicenterisco.com/gfx/Descargas/Exposicions/Aos%20olhos%20de%20Eduardo.pdf 
S
OLICITUDE DE INSCRIPCIÓN OBRADOIRO DE CREACIÓN SOBRE COIRO

Imparte: Nelson Gómez Callejas
Data: 22 ao 24 de xullo
Horario: 10’00 a 14’00 h. e de 16’30 a 20’30 h.
Lugar: Fundación Vicente Risco – Rúa S. Lorenzo, nº 3 Allariz (Ourense)
Prazas limitadas – máx. 15 persoas
Prazo de inscrición: até o 18 de xullo
Prezo: 150,00 € (materiais incluídos)
Organiza: Museo do Coiro

NOME………………………………………………………………………..
APELIDOS…………………………………………………………………….
ENDEREZO……………………………………………………………………..
TELF……………………………………………………………………………..
CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………………

As solicitudes serán por rigoroso orden de inscrición.
Ao realizar a inscrición hai que abonar 30,00 € (20% del importe total) en el seguinte nº de conta: ES57 0019 4075 55 4210001100
No ingreso especificar nome do solicitante e obradoiro de creación sobre coiro.
As solicitudes debidamente cumprimentadas xunto co xjustificante de ingreso hai que remitilas ao seguinte enderezo electrónico: museodocoiro@gmail.com
+ Información: 678 526 803 – 635 729 642
 
Interactivo
Solicitudes
Actividades
Textos Vicente Risco
Unidades didácticas
Estudos Vicente Risco
Estudos Antón Risco
Exposicións
Poetas na corte d'el Rei Sabio
Publicacións
Canal de la Fundacion en Youtube
Alveiros
Premio Escolar Vicente Risco
Atrapando a memoria
Premio de xornalismo
Premio Vicente Risco CCSS
Visual Q